Slipen

Slipen är klubbens upptagnings- och vinterförvaringsplats. El samt vatten finns framdraget och kan nyttjas av våra medlemmar vid vårrustning. Vi tar upp och sjösätter båtarna med mobilkran. Mastförvaring inomhus och förrådsmöjligheter finns. Mastkranen kan användas av alla medlemmar för på- och avmastning. I nuläget finns det lediga platser och vi har även plats för båtar som körs till slipområdet på egen släpvagn.

Endast medlemmar kan vinterförvara båten på Slipen. För att bli medlem, fyll i Medlemsansökan och skicka in till oss.

Slipförman är Anders Pettersson och han nås på knappen nedan. Märk ditt mail med “Slipen”.

Torrsättning
Lyft av båtarna sker med mobilkran
Lyft på slipen med mobilkran