Köpings Seglarklubbs historia

1958 var det ett gäng unga entusiastiska seglare från Köping, som började fundera på att starta en egen klubb. De tillhörde på den tiden Kungsörs segelsällskap.

Hösten 1958 bildades en interimsstyrelse av ett 30-tal killar, med följande styrelse:

Ordförande: P G Pettersson

Sekreterare: Mats Wahlgren

Kassör:  Karl Göran Holmqvist.

Den 1 december 1958 bildades Köpings seglarklubb med 60 medlemmar. Sammanträdet hölls på Margaretas Pensionat (som fanns över Centrumbiografen) och kaffe serverades till ett pris av 2:50.

Till ordförande valdes Sigfrid Kronhamn, Vice ordförande; Bengt Svanholm

Sekreterare: Åsa Svensson

Kassör: Nils Thulin

Intendent:  Arne Gustafsson

Klubbmästare: Karl-Göran olmkvist

Styrelsesuppleanter: Mats Wahlgren och P G Pettersson

Medlemsavgiften bestämdes till 5 kronor och årsavgiften till 5 kronor.

Den första uppgiften som de tog sig an, var att utreda behovet av bryggor vid Malmön och uppvakta de olika kommunala instanserna. Alla seglingar utgick från Malmön på den tiden.

1959 började arbetet med röjning på klubbholmen Tallklubben. Arbete pågick både sommar som vinter av flera klubbmedlemmar. Klubben hade denna ö endast under några år. Intresset för segling var större.

1961 var det regatta vid Skillinge utanför Kungsör. Köping vann då fem av de nio klasserna. Båtarna var E-kanoter, C-kanoter, Ex-båtar,  ESS-jollar, Spättor, Starbåtar, Finnjollar, Snipar och OK-jollar .

Under hela 60-talet fanns ofta rubriker om Köpingseglarnas framgångar.

1965 hölls småbåtarnas SM-regatta på Galten. IC-kanoten ansågs vara den mest svårseglade båten och C-kanoten den populäraste,

1968, vid klubbens 10-års jubileum, hölls Mälarens Seglarförbunds 57:e seglarting i Köping. Hyllningarna mottogs av dåvarande ordförande i KSK, Gunnar Larsson.

1970 kappseglade 34 båtar från Köping vid Malmön. Totalt deltog 60 båtar i denna tävling.

Under 70-talet så blev båtarna större och därmed ökade kravet på vinteruppläggningsplatsen. Då byggdes bland annat en mastbrygga vid Norsa.

Antalet båtar ökade kraftigt och framför allt mer familjevänliga båtar. Det gjordes flera långsfärdsseglingar. Några medlemmar från KSK gjorde då semesterseglingar till Helsingfors och Tallinn i öster till Holland och Skotland i väster.

I mitten av 70-talet så startade Mats Wahlgren ”onsdagseglingarna”. Varje onsdagskväll under sommaren så tävlar seglare från Kungsör och Köping. En tävling som fortfarande lever kvar.

1983 firade KSK 25-årsjubileum i Tunaskolans matsal. Cirka 125 medlemmar, före detta medlemmar och speciellt inbjudna deltog i festligheterna. Klubbens mest framgångsrika seglare under dessa 25 år,  Seved Jakobsson, Mats Wahlgren och Erik Zarins fick priser.

Under 80-talet utmärkte sig två klubbmedlemmar när det gällde byggen av VM-båtar. Erik Zarins och Lars-Olov Jansson fick nämligen ett uppdrag från dåvarande världsmästaren i sexmeterklassen, Peter Norlin, att bygga hans konstruerade ”sexa”. Segelsportens vinthundar kallades denna drygt 10 meter långa segelbåt. De byggde även en sådan båt till den kände seglaren Rolf Gustavsson.

1984 besöktes dessa duktiga båtbyggare av en annan känd konstruktör och seglare, nämligen Pelle Pettersson. Denna gång gällde det en R-åtta, som skulle vara med och slåss om segern i World Cup i USA sommaren 1985. Det var den andra R-åtta, som paret byggt, den första Mister E blev tvåa i world Cup sommaren 1984.

1985 hade klubben cirka 250 medlemmar och ville då ha en egen klubbholme. De arrenderade då Tallklubben igen och köpte sedan stugan, som redan fanns på ön, för 125.000 kronor.

1990 närmare bestämt den 2 juni så bogserades bastun ut till Tallklubben. Den fick en fin plats på ön och har sedan dess använts flitigt både sommar som vinter. 

1998 hade KSK 40-årsjubileum på Glada Gösen. Dåvarande ordförande Åke Nowén tog emot presenter från gratulerande klubbar.

Klubben hade annars en liten nedgång under 90-talet. Seglingarna fortsatte naturligtvis och flera medlemmar deltog i större segeltävlingar. Även onsdagsseglingarna tillsammans med Kungsör levde vidare.

Däremot var aktiviterna på Tallklubben inte så stora.

2004 fick några motorbåtsägare från Arbogas Båtklubb medlemskap i klubben. Med nya medlemmar fick klubben åter liv och det har varit full aktivitet sedan dess.

Stugan har fått en rejäl ansiktslyftning, bryggorna har försetts med staket, jollarna har fått en egen ställning med tak samt bod för segel och tillbehör.  Ön har blivit röjd och krattad och vi har även en stor eldstad att samlas kring samt fler bryggor att förtöja vid.