Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Valberedningen i Köpings Seglarklubb består av:

Seved Jakobsson 070/399 81 82

Erik Zarins 0221/208 30